CÔNG TY TNHH TUẤN DUY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TUẤN DUY VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 4601548817
Địa chỉ: Số 58 đường Dương Tự Minh, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chang
Ngày cấp giấy phép: 25/11/2019
Ngày hoạt động: 25/11/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở: gDG95QeZ0XProAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top