CÔNG TY TNHH TÙNG NÚI

Posted by

CÔNG TY TNHH TÙNG NÚI

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0103791787
Địa chỉ: nhà A11 P8 tập thể Nam Đồng, phường Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Sơn
Giấy phép số: 0104006271
Ngày cấp giấy phép: 05/05/2009
Ngày hoạt động: 06/05/2009 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở: v1j8AdDW63W3XqLgAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động