CÔNG TY TNHH TUV SUD VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH TUV SUD VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0305391686
Địa chỉ: Số Lô III-26, đường 19/5A, nhóm công nghiệp III, Khu Công ng, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Sathish Kumar Somuraj
Ngày cấp giấy phép: 12/12/2012
Ngày hoạt động: 01/01/2008 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động