CÔNG TY TNHH UL VS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH UL VS VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0304899131
Địa chỉ: Phòng 1605, Tầng 16, Tòa nhà Mapletree Business Centre, số 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Sajeev Jesudas
Ngày cấp giấy phép: 20/03/2007
Ngày hoạt động: 10/04/2007 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở: qX6nZvzv9eer7X9IfwMENEuQYdQJ7AAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Top