CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC)

Posted by

CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC)

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0314227259
Địa chỉ: Phòng 7, Tầng 15, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Woo Kyung Soo
Ngày cấp giấy phép: 13/02/2017
Ngày hoạt động: 13/02/2017 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: 0PE3QywTunEioTIAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động