CÔNG TY TNHH VIỆT ĐÔNG NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH VIỆT ĐÔNG NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0303799550
Địa chỉ: 353/4 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hiếu
Ngày cấp giấy phép: 24/05/2005
Ngày hoạt động: 24/05/2005 (Đã hoạt động 16 năm)
Điện thoại trụ sở: oJ666BKfg9CtMAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động