CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PARKERIZING HÀ NỘI

Posted by

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PARKERIZING HÀ NỘI

Tên giao dịch: VPH
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 2300338114
Địa chỉ: Lô 8, đường TS 25, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Shinji Kanda
Giám đốc công ty: Hiroshi Sawamura
Ngày cấp giấy phép: 18/06/2008
Ngày hoạt động: 18/06/2008 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở: XT3gHn+aWgun8AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động