CÔNG TY TNHH VIỆT PHƯƠNG HÀ NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH VIỆT PHƯƠNG HÀ NAM

Tên giao dịch: VPC
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0700227197
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
Đại diện pháp luật: Nguyễn Khoa Phương
Ngày cấp giấy phép: 06/05/2005
Ngày hoạt động: 12/05/2005 (Đã hoạt động 17 năm)
Điện thoại trụ sở: BX73cNOY7Rn4JAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động