CÔNG TY TNHH VŨ BẢO TRAVEL

CÔNG TY TNHH VŨ BẢO TRAVEL

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 5801405374
Địa chỉ: D69 An Sơn, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Đại diện pháp luật: Bùi Huy Bảo
Ngày cấp giấy phép: 16/05/2019
Ngày hoạt động: 16/05/2019 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: AJjJewk55bWiAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top