CÔNG TY TNHH VƯỜN TAO ĐÀN

CÔNG TY TNHH VƯỜN TAO ĐÀN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0301494200
Địa chỉ: 220 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Đức
Ngày cấp giấy phép: 05/12/1998
Ngày hoạt động: 01/01/1999 (Đã hoạt động 23 năm)
Điện thoại trụ sở: c39YffALOfwmu0BAAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top