CÔNG TY TNHH WANKADA VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH WANKADA VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0314983583
Địa chỉ: 163/15E, Đường HT35, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phan Thanh Giang
Ngày cấp giấy phép: 11/04/2018
Ngày hoạt động: 11/04/2018 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: 4tfw98BHkBHzekQ7zoAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động