CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHÍ THÔNG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHÍ THÔNG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 1402055321
Địa chỉ: Cụm dân cư ấp Cà Vàng, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Dũng
Ngày cấp giấy phép: 21/11/2016
Ngày hoạt động: 19/11/2016 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: +mAOA3pO4ZUGQ2KWIAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top