CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & DỊCH VỤ ÂN NHI

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & DỊCH VỤ ÂN NHI

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 4401071439
Địa chỉ: Khu phố Long Bình, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên
Đại diện pháp luật: Từ Thị Thanh Thương
Ngày cấp giấy phép: 04/12/2019
Ngày hoạt động: 04/12/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở: AuXpnIsgTt8iwAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH PHỞ BÁT ĐÁ SONG TÂM