CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ HOÀNG BẢO LÂM

Posted by

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ HOÀNG BẢO LÂM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 4800902893
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Hoàng
Ngày cấp giấy phép: 11/12/2017
Ngày hoạt động: 13/12/2017 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: GDU83oAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động