CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NĂM SANH

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NĂM SANH

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 1600484259
Địa chỉ: Số 169 Trần Phú, Khóm Long Hưng, Phường Long Châu, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
Đại diện pháp luật: Trần Văn Sanh
Ngày cấp giấy phép: 14/02/2000
Ngày hoạt động: 01/03/2000 (Đã hoạt động 22 năm)
Điện thoại trụ sở: vX2KPzv1ieOwpAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top