CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐO ĐẠC LÊ ĐA

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐO ĐẠC LÊ ĐA

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0315703158
Địa chỉ: 136 đường số 9, ấp 3, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Văn Đa
Ngày cấp giấy phép: 30/05/2019
Ngày hoạt động: 30/05/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở: 8N9u1l06qRaAQAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top