CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÊ QUỐC HUY

Posted by

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÊ QUỐC HUY

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0303785639
Địa chỉ: 40 Đường S3, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Quốc Thắng
Ngày cấp giấy phép: 16/04/2005
Ngày hoạt động: 18/05/2005 (Đã hoạt động 17 năm)
Điện thoại trụ sở: mn4HF6IFATmTuFsAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động