CÔNG TY TNHH YAMANI DYNASTY

Posted by

CÔNG TY TNHH YAMANI DYNASTY


Mã số thuế: 0600991024
Địa chỉ: Xã Nam Hồng, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
Đại diện pháp luật: Chen Hua Den
Điện thoại trụ sở: +f9HXAA8cqyri3bAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động