CÔNG TY TNHH YOUNG WOO HI-TECH

Posted by

CÔNG TY TNHH YOUNG WOO HI-TECH

Tên giao dịch: YOUNG WOO HI-TECH CO., LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 2300895404
Địa chỉ: Lô KT1-B-2, khu công nghiệp Quế Võ (mở rộng), Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Son Deuksu
Ngày cấp giấy phép: 11/09/2015
Ngày hoạt động: 16/09/2015 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: VeHTtEzTBAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động