CÔNG TY TNHH ZOLOTOY DRAKON

Posted by

CÔNG TY TNHH ZOLOTOY DRAKON

Tên giao dịch: ZOLOTOY DRAKON COMPANY LIMITED

Mã số thuế: 0316962966
Địa chỉ: Số 56 Mai Văn Vĩnh, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: HOÀNG NGỌC SANG
Ngày cấp giấy phép: 27/09/2021
Ngày hoạt động: 27/09/2021 (Đã hoạt động 2 tháng)
Điện thoại trụ sở: QuVNXJz10rFZgAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động