CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN VIÊN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN VIÊN

Tên giao dịch: ANVIEN CO.,LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 2500234761
Địa chỉ: Đường Trần Thị Sinh, Khu đô thị Đồng Sơn, Phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày cấp giấy phép: 14/01/2005
Ngày hoạt động: 01/02/2005 (Đã hoạt động 17 năm)
Điện thoại trụ sở: m48C+VAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top