CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÌNH TUY

Posted by

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÌNH TUY

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 3400891317
Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Tân An, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận
Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tiến
Ngày cấp giấy phép: 10/01/2011
Ngày hoạt động: 10/01/2011 (Đã hoạt động 11 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động