CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÁ NGỌC THẠCH

Posted by

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÁ NGỌC THẠCH

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 4101491577
Địa chỉ: Thôn Ngọc Thạnh, Xã Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hà
Ngày cấp giấy phép: 11/07/2017
Ngày hoạt động: 11/07/2017 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: 7df8bESAthRQgpPIAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động