CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG NAM

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG NAM

Tên giao dịch: DONG NAM CO., LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0300756622
Địa chỉ: ĐT 743, Khu phố Chiêu Liêu – PhườngTân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Đại diện pháp luật: Chang Young Soo
Ngày cấp giấy phép: 20/10/2009
Ngày hoạt động: 18/09/2000 (Đã hoạt động 21 năm)
Điện thoại trụ sở: rA8+jb7j+gfYEUPErOEI24AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  TRUNG TÂM THÔNG TIN, LƯU TRỮ VÀ TẠP CHÍ ĐỊA CHẤT