CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

Posted by

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 4500506264
Địa chỉ: Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Đại diện pháp luật: Trần Tân Khoa
Ngày cấp giấy phép: 24/02/2012
Ngày hoạt động: 27/02/2012 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở: yr8gvbtGw57eDGpQAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động