CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỢP TIẾN

Posted by

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỢP TIẾN

Tên giao dịch: HOP TIEN CO., LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0700254419
Địa chỉ: Thôn Lời, Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Tiến
Ngày cấp giấy phép: 22/10/2007
Ngày hoạt động: 22/10/2007 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở: 9XyL+AP9I4b8IF2sAUAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TIP TOP