CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ HẠ TẦNG CII

Posted by

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ HẠ TẦNG CII

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0312270481
Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, Số 115 đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Hoàng
Ngày cấp giấy phép: 09/05/2013
Ngày hoạt động: 16/05/2013 (Đã hoạt động 9 năm)
Điện thoại trụ sở: TKz+c6AAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động