CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KÌNH DƯƠNG

Posted by

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KÌNH DƯƠNG

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH MTV KÌNH DƯƠNG
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 3200614563
Địa chỉ: Đường 9D, Phường 4, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Đại diện pháp luật: Phan Thị Tâm
Ngày cấp giấy phép: 13/07/2015
Ngày hoạt động: 13/07/2015 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: 8gtH70RvVWrcCgAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động