CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THẠNH THỚI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THẠNH THỚI

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 1700725638
Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Tô Châu, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang
Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thới
Ngày cấp giấy phép: 11/12/2008
Ngày hoạt động: 11/12/2008 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở: mAGTcwlCdMAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top