CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÁI SƠN SƠN LA

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÁI SƠN SƠN LA

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 5500540972
Địa chỉ: Tiểu khu 20, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Thái
Ngày cấp giấy phép: 11/08/2016
Ngày hoạt động: 09/08/2016 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: 7df8d+FQj1jjZGvoAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH NGŨ KIM ĐỨC MINH