CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI BẢO OANH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI BẢO OANH

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH TM BẢO OANH
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 4101461205
Địa chỉ: An Lạc Đông 1, Thị trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định
Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Truyền
Ngày cấp giấy phép: 19/03/2016
Ngày hoạt động: 18/03/2016 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: IH8fd8C38DCokZa31ecvUAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Ngừng hoạt động

Top