CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GAMSAHAMNIDA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GAMSAHAMNIDA

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0313545675
Địa chỉ: Số 157 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Ngày cấp giấy phép: 23/11/2015
Ngày hoạt động: 20/11/2015 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: gXOqSPHqRvecwAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top