CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOÀN THẮNG

Posted by

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOÀN THẮNG


Mã số thuế: 0301691689
Địa chỉ: Lô E, Khu công nghiệp Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Wang Cheng Yi
Ngày cấp giấy phép: 22/03/1999
Ngày hoạt động: 27/04/1999 (Đã hoạt động 23 năm)
Điện thoại trụ sở: tP7EXwUCbepP8AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động