CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YEOU LIH SILICA SAND VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YEOU LIH SILICA SAND VIỆT NAM

Tên giao dịch: VIETNAM YLSS CO.
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 4000394369
Địa chỉ: Thôn Mỹ Bình, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Đại diện pháp luật: Huang Po Hung
Giám đốc công ty: Huang Jen Hsuan
Ngày cấp giấy phép: 30/06/2008
Ngày hoạt động: 01/01/2005 (Đã hoạt động 17 năm)
Điện thoại trụ sở: 4B6jmEHbout0IAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động