CTY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II NGÂN HÀNG NN VÀ PTNT VIỆT NAM

Posted by

CTY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II NGÂN HÀNG NN VÀ PTNT VIỆT NAM


Mã số thuế: 0301472214
Địa chỉ: 422 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Ngô Việt Cường
Ngày cấp giấy phép: 12/08/2006
Ngày hoạt động: 16/10/1998 (Đã hoạt động 23 năm)
Điện thoại trụ sở: qRAAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động