CTY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Thông tin doanh nghiệp

CTY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0304734965
Địa chỉ: Lầu 1-2-3-4 Số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Lệ Nguyên
Giám đốc công ty: Nguyễn Hiếu
Giấy phép số: 32/UBCK-GPHĐKD
Ngày cấp giấy phép: 21/12/2006
Ngày hoạt động: 01/01/2007 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở: fj48Pl8Sm3UOFMs7zv+MH0BuNPWqsd9ZdUAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY CỔ PHẦN VINAKOR HÀN QUỐC