CTY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GATEWAY (NT)

Thông tin doanh nghiệp

CTY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GATEWAY (NT)


Mã số thuế: 0311300207
Địa chỉ: Tầng 10, TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoài Ân
Giấy phép số: 4103005774
Ngày cấp giấy phép: 22/12/2006
Điện thoại trụ sở: rrXvufEuetPrZvKeYAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  NHÀ NGHỈ MINH GẤM - PHẠM VĂN SINH