CTY TNHH TRE LÀNG

Thông tin doanh nghiệp

CTY TNHH TRE LÀNG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0303525976
Địa chỉ: 54 Phùng Văn Cung, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Ngô Khánh Thạnh
Ngày cấp giấy phép: 14/10/2004
Ngày hoạt động: 01/12/2004 (Đã hoạt động 17 năm)
Điện thoại trụ sở: BD+w3iI8dg43fyTgAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TTID