CỬA HÀNG HUY THÀNH COMPUTER

Posted by

CỬA HÀNG HUY THÀNH COMPUTER


Mã số thuế: 0500584709
Địa chỉ: Thị trấn Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Chu Đức Trọng
Giấy phép số: 03E8001439
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2008
Ngày hoạt động: 08/03/2008 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở: BYMpisyHoD8wAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động