CỬA HÀNG MÁY VĂN PHÒNG SONG HY

CỬA HÀNG MÁY VĂN PHÒNG SONG HY


Mã số thuế: 3800737609
Địa chỉ: 02 – Khu Phước Trung, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Đại diện pháp luật: Nguyễn Lương Hy
Giấy phép số: 44G8001060
Ngày cấp giấy phép: 12/01/2011
Ngày hoạt động: 15/01/2011 (Đã hoạt động 11 năm)
Trạng thái: Ngừng hoạt động

Top