CỬA HÀNG THANH HIẾU (NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN)

Posted by

CỬA HÀNG THANH HIẾU (NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN)

Tên giao dịch: NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN

Mã số thuế: 3500626400
Địa chỉ: 160 Hùng Vương, TT Ngãi Giao, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Ngân
Giấy phép số: 49C8 004287
Ngày cấp giấy phép: 27/07/2012
Ngày hoạt động: 25/09/2003 (Đã hoạt động 18 năm)
Điện thoại trụ sở: MXdW1VU60MmdIAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Ngừng hoạt động vĩnh viễn