CỤC CƠ YẾU ĐẢNG – CHÍNH QUYỀN

Posted by

CỤC CƠ YẾU ĐẢNG – CHÍNH QUYỀN


Mã số thuế: 0104220803
Địa chỉ: 60 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Ngô Đức Thắng
Trạng thái: Đang hoạt động