CỤC THUẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Posted by

CỤC THUẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN


Mã số thuế: 5600128233
Địa chỉ: Phường Mường thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Nam
Điện thoại trụ sở: 6Z+6f4DubcBt8lweQaQAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động