CỤC THUẾ TỈNH HOÀ BÌNH

Posted by

CỤC THUẾ TỈNH HOÀ BÌNH


Mã số thuế: 5400169673
Địa chỉ: Đường Chi Lăng, Xã Sủ Ngòi, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Đại diện pháp luật: Bùi Anh Tấn
Ngày cấp giấy phép: 07/08/1990
Ngày hoạt động: 01/01/1998 (Đã hoạt động 24 năm)
Điện thoại trụ sở: 9f+lP5VCSSDsbZGEAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động