DNTN DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG INTERNET CYBER ALL GAME THE AIR GAMING

DNTN DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG INTERNET CYBER ALL GAME THE AIR GAMING

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 0316597167
Địa chỉ: 56/20 Đường 147, Khu phố 3, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày cấp giấy phép: 19/11/2020
Ngày hoạt động: 19/11/2020 (Đã hoạt động 1 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động

Top