DNTN KARAOKE THANH TUYỀN I

Posted by

DNTN KARAOKE THANH TUYỀN I

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 0316704563
Địa chỉ: 515A Đường An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Văn Thành
Ngày cấp giấy phép: 02/02/2021
Ngày hoạt động: 02/02/2021 (Đã hoạt động 10 tháng)
Điện thoại trụ sở: +H7tEUWtdIOQeAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động