DNTN NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG

Posted by

DNTN NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 3600200285
Địa chỉ: 229 A ấp Thanh Hóa – Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Chung
Giấy phép số: 4701002605
Ngày cấp giấy phép: 25/09/2007
Ngày hoạt động: 15/10/2007 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở: cIUv6uawAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Ngừng hoạt động

Doanh nghiệp khác  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG