DNTN PHẠM VĂN CÔNG

Posted by

DNTN PHẠM VĂN CÔNG

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 0317003747
Địa chỉ: A8B/7A Đường 1A, Ấp 1B, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phạm Văn Công
Ngày cấp giấy phép: 29/10/2021
Ngày hoạt động: 29/10/2021 (Đã hoạt động 4 tuần)
Điện thoại trụ sở: 5f8Bv24lBOJIOSEEAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động