DNTN QUÁN LẨU MỲ CAY SEOUL 7 CẤP ĐỘ

DNTN QUÁN LẨU MỲ CAY SEOUL 7 CẤP ĐỘ

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 3702888695
Địa chỉ: Thửa đất số 1613, Tờ bản đồ số 16, Khu Phố Khánh Long, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Ngày cấp giấy phép: 30/06/2020
Ngày hoạt động: 30/06/2020 (Đã hoạt động 1 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động

Top