DNTN TRUNG TÂM NEWSTAR

Posted by

DNTN TRUNG TÂM NEWSTAR

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 4401085706
Địa chỉ: Số 70 Nguyễn Văn Huyên, Phường 9, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Đại diện pháp luật: Lê Thị Thảo Nguyên
Ngày cấp giấy phép: 04/02/2021
Ngày hoạt động: 04/02/2021 (Đã hoạt động 10 tháng)
Điện thoại trụ sở: BffXvjA8ZP6hAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động